10/10/16  Công tác - Nhà trường  282
Lịch tiếp dân của nhà trường năm học 2016-2017
 06/10/16  Công tác - Nhà trường  301
Thời khóa biểu lớp 1-2016 ( Từ ngày 01/9 đến 30/9/2016)
 05/10/16  Công tác - Nhà trường  9965
BẢN CAM KẾT ( Giao ước thi đua giữa chính quyền và công đoàn năm học 2016-2017) Hôm nay vào lúc 10 giờ 50 phút, ngày 30 tháng 9 năm 2016 tại văn phòng trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, Công đoàn và chính quyền nhà trường đã tiến hành kí kết giao ước thi đua giữa hai bên. 1. Ông : Nguyễn ...
 02/04/13  Công tác - Nhà trường  319
Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013, trường tiểu học Nguyễn Trung Trực báo cáo công tác tháng 10/2013 và kế hoạch công tác tháng 11/2013 như sau: