Báo cáo công tác tháng 10 và Kế hoạch công tác tháng 11-2013

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013, trường tiểu học Nguyễn Trung Trực báo cáo công tác tháng 10/2013 và kế hoạch công tác tháng 11/2013 như sau:
Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐTTPKONTUM

TRƯỜNG TIỂU HỌC

NGUYỄN TRUNG TRỰC

Số: …/BC-NTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

 
   
 

             Ngày 24 tháng 10 năm 201

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10/2013

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2013

 

Kính gửi:   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum

 

Căn cứ tình hình hoạt động tháng 10/2013 trường TH Nguyễn Trung Trực Báo cáo đánh giá công tác tháng 10/2013 và triển khai kế hoạch công tác tháng 11/2013 như sau:

I. Đánh giá công tác tháng 10/2013.

1. Công tác tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống:

Cán bộ giáo viên, nhân viên  đều có tư tưởng phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống tốt.

Thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh”

Giáo viên chấp hành tốt nhiệm vụ được phân công.

Đa số học sinh ngoan có ý thức đi học chuyên cần.

2. Công tác chuyên môn:

          - Nhà trường: Đã tiến hành dự giờ đánh giá chuẩn giáo viên 19 tiết, trong đó tốt 5 tiết, khá 13, chưa đạt 2 tiết.

          Tổ chức 2 chuyên đề trường : Tăng thời lượng Tiếng Việt 1; và  Nâng cao chất lượng giáo dục môn Toán khối lớp 2.

Tham gia sinh môn cụm tại trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh về “ Vận dụng dạy học theo mô hình trường học mới VNEN”.

- Tổ chuyên môn : đã tổ chức thao giảng dự giờ theo kế hoạch của tổ

Tổng số tiết thao giảng : 17 tiết, trong đó tốt 2, khá 11, trung bình 4

- Giáo viên:

Đã tập trung nghiên cứu, soạn giảng tương đối phù hợp với đối tượng HS, có lồng ghép tích hợp các nội dung “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục môi trường”, có vận dụng đổi mới phương pháp và tổ chức hình thức dạy học và dạy học theo nhóm. Chuẩn bị các tiết dạy dự giờ đánh giá chuẩn.

Thực hiện đúng kế hoạch dạy phụ đạo thêm buổi  thứ hai ở tất cả các khối lớp, để nâng cao chất lượng dạy học.

          - Đối với học sinh:

Đi học đầy đủ, đúng giờ, không có học sinh bỏ học trong tháng, tham gia học tập tích cực.

3.Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua:

Học sinh khối 4,5 kể chuyện đạo đức Bác Hồ sáng thứ hai hàng tuần, triển khai phong trào tập văn nghệ chào mừng 20/11, và phong trào viết chữ đẹp, lồng ghép giáo dục, phòng chống đuối nước.

3. Dự giờ đánh giá chuẩn:

Đã dự giờ đánh giá chuẩn 5 giáo viên

4. Công tác kiểm tra nội bộ

Đã kiểm tra thực hiện 3 công khai: Xếp loại tốt

Kiểm tra chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học xếp loại khá

 Kiểm tra toàn diện nhà trường xếp loại khá

Kiểm tra công tác khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và tiếp công dân: tốt.

          6. Công tác đội:

Đã tổ chức đại hội liên đội, thành lập đội cờ đỏ chấm thi đua hàng ngày và triển khai kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức bác Hồ” cho học sinh kể chuyện đạo đức Bác Hồ vào sáng thứ 2 hàng tuần, thường xuyên tổ chức cho học sinh khối 4-5 lao động vệ sinh xung quanh trường lớp; đã triển khai việc múa hát dưới sân trường vào đầu giờ lên lớp và 15 phút ra chơi.

7. Công tác thư viện:

Tiến hành cho học sinh mượn sách báo, truyện đọc trong giờ ra chơi.

II/Kế hoạch công tác tháng 11/2012

Chủ điểm: " Chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11 "

1.Công tác chung:

Tiếp tục thi đua dạy  tốt và học tốt chào mừng chủ điểm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Triển khai các văn bản chỉ đạo của ngành, của PGD&ĐT

Biểu diễn đêm văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 ngày 13/11/2013.

Tổ chức tọa đàm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Dự văn nghệ các trường trong cụm chuyên môn

2.Công tác chuyên môn:

- Nhà trường: Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường chào mừng 20/11

Tổ chức chuyên đề ứng dụng CNTT về lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh môn khoa học

Tổ chức thi “Vở sạch - chữ đẹp” cấp trường

Kiểm tra hồ sơ và hoạt động tổ CM  khối 1

- Tổ chuyên môn: Tổ chức thi viết chữ đẹp trong tổ

Tổ chức thao giảng trong tổ và chuyên đề nhà trường

Tham gia dự giờ đánh giá chuẩn GV trong tổ 1 tiết

Tổ chức thi “Vở sạch - chữ đẹp” trong tổ

Thi đồ dùng dạy học trong tổ

-GV: Chuẩn bị tốt các tiết dạy đánh giá chuẩn GV TH

Dự giờ thao giảng trong tổ theo kế hoạch

Tập văn nghệ cho học sinh tham gia biểu diễn 20/11

-Học sinh: Đi học chuyên cần, tích cực học tập, tham gia biểu diễn văn nghệ 20/11, luyện tập “Vở sạch-chữ đẹp”

3. Kế hoạch đánh giá chuẩn:

          Dự giờ đánh giá chuẩn 05 giáo viên

4. Kiểm tra nội bộ

Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện quy chế dạy thêm, học thêm      

Kiểm tra hồ sơ và hoạt động tổ CM  khối 1

Kiểm tra chuyên đề “ Việc thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia”

5.Các cuộc vận động:

Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động.

6.Công tác đội:  

Phát động phong trào“ Hoa điểm tốt dâng tặng thầy cô”, tham gia văn nghệ 20/11, kiểm tra chuyên hiệu “ nghệ sĩ nhỏ tuổi” Triển khai “ PCTNTT”

Kể chuyện đạo đức Bác Hồ

7.Công tác khác:

* TV: Giới thiệu sách đọc cho HS nhân ngày 20/11

*CSVC:Đề nghị giáo viên bảo quản tốt CSVC trên lớp, bảo vệ  trực 24/24 và tăng cường công tác sửa chữa bàn ghế khi bị hư hỏng.

Trên đây là Báo cáo đánh giá công tác tháng 10/2013 và kế hoạch công tác tháng 11/2013 của trường tiểu học Nguyễn Trung Trực.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐT (b/c);

- CBGV (t/h);

- Lưu: VT.

                                                                                                                                                                                                           Võ Thị Yến

Bài viết liên quan