Chuyên đề cụm chuyên môn số 2
Chuyên đề cụm chuyên môn số 2

Vào lúc 13h30 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2018 tại trường TH Nguyễn Trung Trực cụm chuyên môn số 2 gồm trường TH  Nguyễn Trung Trực, TH Hoàng Văn Thụ, TH Nguyễn Bá Ngọc, TH Nguyễn Văn Trỗi, TH Phân Chu Trinh  tổ chức chuyên đề cụm " Lồng ghép giáo dục môi trường môn TNXH lớp 2" do cô giáo Hơ Ky Hà GVCN lớp 2B trường TH Nguyễn Trung Trực thực hiện.