Trung thu 2016

Chiều ngày 11 tháng 9 năm 2016 trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực phối hợp với đoàn từ thiện chủ nhật vàng tổ chức ngày hội Trung thu cho các em học sinh.

Chiều ngày 11 tháng 9 năm 2016 trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực phối hợp với đoàn từ thiện chủ nhật vàng tổ chức ngày hội Trung thu cho các em học sinh.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động Trung thu của trường